Cookie Policy

     เมือท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์และในระหว่างที่ท่านกำลังใช้งาน batc.co.th ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการท่องเว็ปไซต์ของท่านจะถูกเก็บไว้ในรูปแบบของคุกกี้ สำหรับนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายความหมายของคุกกี้ ทำงานอย่างไรเพื่ออะไรรวมถึงวิธีการลบคุกกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน

     คุกกี้คืออะไร คุกกี้เป็นไฟล์เล็กๆเพื่อจัดเก็บข้อมูลโดยจะบันทึกลงคอมพิวเตอร์ และ/หรืออุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารที่ท่านเข้าใช้งาน ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านเลือกใช้ในขณะที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

     การใช้ประโยชน์ของคุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อเก็บข้อมูลบ้างส่วนการเข้าเยื่ยมเว็บไซต์ของท่าน โดยข้อมูลนี้จะทำให้เราสามารถจำลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของท่านได้ง่ายขึ้น และข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปเพื่อปรับเว็บไซต์ของเราให้เข้ากับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ในบางจุดเราจำเป็นต้องให้บุคคลที่สามในการดำเนินการดังกล่าว ซึ่งอาจจะต้องใช้ไอพี และคุกกี้เพื่อวิเคราะห์ ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูลและประมวลผลตามวัตถุประสงค์ทางการตลาด

     คุกกี้ประเภทจำเป็นถาวร คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งในเว็บไซต์ ซึ่งจะทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของเราได้ทุกส่วน คุกกี้ประเภทนี้จะถูกจัดเก็บและลบออกหลังจากการท่องเว็บไซต์ของท่าน เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ประเภทจำเป็นถาวรดังนี้


ชื่อคุกกี้ แหล่ง วัตถุประสงค์ คำอธิบาย/อายุการจัดเก็บ
ASP.NET_SessionId batc.co.th คุกกี้ตัวนี้ถูกใช้เพื่อช่วยคงค่าต่างๆ ในการจัดแสดงเนื้อหาแก่ผู้ใช้งานเว็บไซต์ อายุของคุกกี้: เมื่อทำการปิดเบราว์เซอร์

     คุกกี้ประเภทการวิเคราะห์ และวัดผลการทำงาน คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เราสามารถวัดผลการทำงาน โดยประมวลจำนวนหน้าที่ท่านเข้าเยี่ยมชม ตลอดจนจำนวนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้เยี่ยมชมนั้นๆ โดยข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชม และเราจะนำผลลัพธ์ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการ และการใช้งานของผู้เยี่ยมชมยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านได้ อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคลเช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ประเภทการวิเคราะห์ และวัดผลการทำงานดังนี้

ชื่อคุกกี้ แหล่ง วัตถุประสงค์ คำอธิบาย/อายุการจัดเก็บ
1P_JAR,_ga,_gid gstatic.com คุกกี้ตัวนี้ของ Google ถูกใช้เพื่อระบุผู้ใช้งานเว็บไซต์ในลักษณะที่ไม่เปิดเผยเป็นรูปแบบตัวเลข ID โดยตัวเลขดังกล่าวที่ถูกสร้างและจัดเก็บในลักษณะคุกกี้จะถูกส่งผ่านไปยัง google analytics เพื่อประมวลเป็นข้อมูลสถิติต่อไป ข้อมูล IP Address ของผู้ใช้จะไม่ถูกเก็บบันทึกหรือใช้ร่วมกับบุคคลอื่นใด อายุของคุกกี้: 1P_JAR=4วัน , _ga=2ปี ,gid=1วัน

   คุกกี้ประเภทการทำงาน คุกกี้ประเภทนี้ใช้จดจำคุณลักษณะต่างๆที่ท่านได้เลือกในขณะใช้งานในเว็บไซต์และสำหรับการยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์มิใช่หุ่นยนต์ เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ประเภทการทำงานดังนี้

ชื่อคุกกี้ แหล่ง วัตถุประสงค์ คำอธิบาย/อายุการจัดเก็บ
cookie_allow batc.co.th คุกกี้ตัวนี้ถูกใช้เพื่อจดจำการอนุญาติการใช้คุกกี้ในเว็บไซต์ระบบจะไม่ทำการถามอีกหากการตั้งค่านี้อยู่ อายุของคุกกี้: 7 วัน
_GRECAPTCHA recaptcha.net คุกกี้ตัวนี้ถูกใช้เพื่อยืนยันว่าท่านไม่ใช่หุ่นยนต์ อายุของคุกกี้: 6 เดือน


คุณจะลบคุกกี้ได้อย่างไร
ท่านสามารถลบคุกกี้ได้โดยศึกษาวิธีการต่างๆที่ระบุตามแต่ละเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านเลือกใช้ตามลิงก์ดังนี้

Chrome
Firefox
Internet Explorer
Safari on your iPhone, iPad, or iPod touch