หลักสูตรของ BATC เน้นการฝึกสอนด้านการบินที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว โดยมุ่งเน้นที่จะให้ศิษย์การบินที่จบออกมาทุกคน

Read More

IATA Regional Aviation Training Partner in Thailand

Read More
/

BATC

ATPL, CPL & MPL: ATPL and CPL can be achieved following an integrated or a modular route. An MPL is only available in the Integrated or “full-time” option.

An MPL prepares you for guaranteed employment with one specific airline after graduation. An ATPL or CPL may not come with a secure airline job immediately after graduation, unless it is an airline specific program or “Cadetship / Student Pilot program”. However, it gives you the opportunity to job search amongst multiple airlines.

IATA-RTP

The International Air Transport Association (IATA) is a trade association of the world’s airlines. We support many areas of aviation activity and help formulate industry policy on critical aviation issues.

BATC believes that learning is the heart of organizations. We focus on providing training services with technology that is constantly evolving. To be recognized internationally and cover virtually all aviation industry sectors, including airline, airport, air navigation, cargo, civil aviation, general management, ground operations, safety, security, and quality. Boost your knowledge at BAT

News & Events

News & Events

Read More

OUR PARTNER