รับสมัครศิษย์การบิน CPL รุ่น 2 เร็วๆนี้

เปิดรับศิษย์การบิน CPL รุ่นที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย.63 เป็นต้นไปครับ และจะเปิดการฝึกอบรมในช่วงกลางเดือน ธ.ค.63 เลยครับ สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัครและช่องทางการสมัครจะแจ้งให้ทราบในเร็วๆนี้ครับ

อ่านต่อ

หลักสูตรของ BATC เน้นการฝึกสอนด้านการบินที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว โดยมุ่งเน้นที่จะให้ศิษย์การบินที่จบออกมาทุกคน

อ่านต่อ

IATA Regional Aviation Training Partner in Thailand

อ่านต่อ
/

โรงเรียนการบิน

ATPL, CPL & MPL: ATPL and CPL can be achieved following an integrated or a modular route. An MPL is only available in the Integrated or “full-time” option.

An MPL prepares you for guaranteed employment with one specific airline after graduation. An ATPL or CPL may not come with a secure airline job immediately after graduation, unless it is an airline specific program or “Cadetship / Student Pilot program”. However, it gives you the opportunity to job search amongst multiple airlines.

IATA-RTP

สมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) เป็นองค์กรแลกเปลี่ยนของสายการบินทั่วโลก เราสนับสนุนกิจกรรมการบินในหลายๆด้าน พร้อมทั้งช่วยกำหนดนโยบายอุตสาหกรรมการบินที่สำคัญ

BATC เชื่อว่าการเรียนรู้เป็นหัวใจสำคัญขององค์กร เรามุ่งเน้นการให้บริการด้านการฝึกอบรมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงได้รับการยอมรับในระดับสากลและครอบคลุมทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมการบิน เช่นการเดินเรือ การขนส่งสินค้า การบินพลเรือน การจัดการทั่วไป การปฏิบัติงานภาคพื้นดิน ความปลอดภัย ความมั่นคงและคุณภาพของอุตสาหกรรมการบิน เพื่อเพิ่มพูนความรู้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ข่าวสาร & กิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

อ่านต่อ

OUR PARTNER