ประวัติความเป็นมา

     บริษัทบางกอกแอร์ เอวิเอชั่นเทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทย่อยของบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2561 โดยประกอบธุรกิจด้านโรงเรียนการบินและเป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านการบินของ IATA ระดับภูมิภาคแห่งเดียวในประเทศไทย