ประวัติบริษัท

บริษัทบางกอกแอร์ เอวิเอชั่นเทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทย่อยของบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2561 โดยประกอบธุรกิจด้านโรงเรียนการบินและเป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านการบินของ IATA ระดับภูมิภาคแห่งเดียวในประเทศไทย

BATC เชื่อว่าการเรียนรู้เป็นหัวใจสำคัญขององค์กร เรามุ่งเน้นการให้บริการด้านการฝึกอบรมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงได้รับการยอมรับในระดับสากลและครอบคลุมทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมการบิน เช่นการเดินอากาศ การขนส่งสินค้า การบินพลเรือน การจัดการทั่วไป การปฏิบัติงานภาคพื้นดิน ความปลอดภัย ความมั่นคงและคุณภาพของอุตสาหกรรมการบิน เพื่อเพิ่มพูนความรู้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน