สำนักงานใหญ่ (กรุงเทพมหานคร)

บริษัท บางกอกแอร์ เอวิเอชั่น เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด สำนักงานใหญ่ (กรุงเทพมหานคร)

อาคารทับวิภา ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 14 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

info@batc.co.th
099-632-6424
090-991-9211
02-265-5678 ต่อ 5454