สำนักงานใหญ่ (กรุงเทพมหานคร)

บริษัท บางกอกแอร์ เอวิเอชั่น เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด สำนักงานใหญ่ (กรุงเทพมหานคร)

อาคารทับวิภา ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 14 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

info@batc.co.th
02-265-5678 ต่อ 5454
097-924-5121
081-426-0956
085-141-8485