ศูนย์ฝึกการบิน (สุโขทัย)

บริษัท บางกอกแอร์ เอวิเอชั่น เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด ศูนย์ฝึกการบิน (สุโขทัย)
สนามบินสุโขทัย ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 4 ต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย