สมัครเข้าร่วมงาน

 • เจ้าหน้าที่บัญชี (Accounting) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ
  1. อายุ ไม่เกิน 35 ปี
  2. วุฒิปวส. ขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน การจัดการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการเงินและบัญชีอย่างน้อย 1-3 ปี
  4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
  5. สามารถทำงานอื่นที่ได้รับมอบหมายได้
  6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
  7. หากเป็นเพศชายต้องพ้นภาระการรับราชการทหารมาแล้ว หรือ การศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3

  หน้าที่และความรับผิดชอบ
  1. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในสำนักงาน
  2. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่าย
  5. จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย จัดเก็บเอกสารหลักฐานการเงินและบัญชี
  5. จัดทำบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์
  6. ดูแลระบบเงินสดย่อยภายในสำนักงาน
  7.จัดทำรายงานภาษีซื้อ และภาษีขาย พร้อมนำส่ง ภพ.30
  8.ดำเนินการหักภาษี ณ ที่จ่าย ภงด.1 , 3 และ 53 
  9.ปิดงบประจำเดือน และปิดงบไตรมาส ส่งผู้ตรวจสอบบัญชี
  10.หากมีความรู้เรื่อง การขอรับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
  11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  สถานที่ปฏิบัติงาน:สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

  สมัคร


ติดต่อแผนกบุคคล

บริษัท บางกอกแอร์ เอวิเอชั่น เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด สำนักงานใหญ่ (กรุงเทพมหานคร)
อาคารทับวิภา ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 14 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

อีเมล์ : info@batc.co.th
โทร : 02-265-5678 ต่อ 5454