BATC - IATA ร่วมลงนามสัญญาเป็นพันธมิตร

บางกอกแอร์ เอวิเอชั่น เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ กับ สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ ร่วมลงนามสัญญาเป็นพันธมิตร จัดตั้งศูนย์

บางกอกแอร์ เอวิเอชั่น เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ กับ สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ ร่วมลงนามสัญญาเป็นพันธมิตร จัดตั้งศูนย์

     กรุงเทพฯ / 20 มีนาคม 2562 – เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท บางกอกแอร์ เอวิเอชั่น เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ นำโดย กัปตัน พล.อ.ท.เดชิศร์ เจริญวงศ์ ประธานบริษัทบางกอกแอร์ เอวิเอชั่น เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ (ซ้าย) และสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) โดยนางสาว สเตฟานี ซิโอฟี่ ผู้อำนวยการสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (ขวา) ลงนามสัญญาเป็นพันธมิตรว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมด้านการบินของ IATA ระดับภูมิภาค โดยได้รับเกียรติจากนายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นประธาน (กลาง) ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ถนนวิภาวดีรังสิต 

     บริษัท บางกอกแอร์ เอวิเอชั่น เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ เป็นบริษัทในเครือของบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแรกและบริษัทเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการแต่งตั้งจากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านการบินระดับภูมิภาค ในการจัดอบรมหลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดย IATA ซึ่งถือเป็นการยกระดับมาตรฐานการฝึกอบรมทางด้านการบินของประเทศไทยไปสู่ระดับสากล โดยศูนย์ฝึกอบรมดังกล่าวจะมีการสอน 2 รูปแบบ คือ การฝึกอบรมแบบในห้องเรียน และการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้สื่อการสอนในรูปแบบผสมผสาน ให้ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติควบคู่กัน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติงานและพัฒนาต่อยอดในภาคอุตสาหกรรมการบินของภูมิภาคต่อไป