โครงการ "BATC QP Refresher Course : Boost Your Knowledge"โดยมีทีมครูนักบินแอร์ไลน์อาชีพ ที่จะมาคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดตลอดโครงการ โดยจะเน้นเนื้อหาในวิชาสำคัญ ได้แก่
  • Instrument Flight (Flight Instruments, Instrument Navigation)
  • Meteorology (Weather Theories, Weather Data Interpretation)
  • Principles of Flight (Aerodynamic, Flight Mechanic, High Speed Aerodynamic)
  • Flight Performance and Flight Planning
  • พิเศษ !! เพิ่มเติมด้วยความรู้ที่จำเป็นในการทำงานในสายการบิน ได้แก่ Operational Procedure (RNAV/RNP, ETOPS, RVSM, etc.)

ติดต่อสอบถามและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่:
Inbox เพจ "โรงเรียนการบิน BATC" 
FB : โรงเรียนการบิน BATC
IG:   batcbybangkokairways