APPLY NOW!!! เปิดรับสมัครแล้ว!! กับกิจกรรม "Once Upon A Sky": Father’s Day Special สำหรับเทศกาลวันพ่อปีนี้เท่านั้น!!! ✈️☁️

ขอเชิญผู้ที่สนใจ อายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป สัมผัสประสบการณ์การเป็นนักบินแอร์ไลน์ในหนึ่งวัน พร้อมกับบุคคลพิเศษของคุณ