ประมวลภาพกิจกรรม "ONCE UPON A SKY" รุ่นที่ 1 (31 Oct 20) ✈️☁️